Tradycyjnie, jak co roku, Szkoła Podstawowa w Obicach w okresie poprzedzającym Niedzielę Palmową organizuje „Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną”. Jego celem jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji związanych z  Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz rozbudzanie kreatywności wśród uczniów.

Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem- wzięło w nim udział 25 osób, których zadaniem było wykonać własnoręcznie i przystroić palmę, wykorzystując materiały naturalne, tj. borowina, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, bibuła, wstążki, itp. Przy ocenianiu jury brało  pod uwagę wkład pracy własnej, oryginalność  i estetykę.

Uczniowie klas I – V stanęli na wysokości zadania i przynieśli kolorowe i  misternie uplecione  palmy. Komisja konkursowa miała problem z wyborem  tej najpiękniejszej. Dnia 8 kwietnia 2019r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Ostatecznie przyznano 23 pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia.

Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami oraz upominkami w formie sprzętu sportowego, przyborów szkolnych i drobnych upominków świątecznych ufundowanych przez dyrektora szkoły i organizatorów konkursu.


Dyrektor szkoły oraz nauczyciele dziękują Panu Burmistrzowi Marianowi Burasowi oraz Pani Teresie Badowskiej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy za wsparcie konkursu i przekazanie gadżetów promujących Miasto i Gminę Morawica oraz biletów do „Kina za rogiem”.