Konkurs zorganizowano w ramach obchodów XX- lecia Samorządu oraz Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Skierowany był dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  powiatu kieleckiego.  Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Powiatowych Szkolnych Schronisk – Robert Skrobot, dziękując uczniom za przyjęcie zaproszenia na konkurs. Obecne były także kierowniczki schronisk – Elżbieta Kamińska, Danuta Skowron, Barbara Domińska oraz Małgorzata Pastuszka, które zasiadły w jury konkursu. Uroczystego podsumowania konkursu dokonał wicestarosta Zenon Janus.

– Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, który zawierał łącznie 30 pytań zarówno otwartych jak również zamkniętych dotyczących turystyki regionu świętokrzyskiego – mówi Robert Skrobot.

W konkursie udział wzięło 18 uczniów z: Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach ( 5 uczestników), Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (4), Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu (4), Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie (5).

Po części sprawdzającej wiedzę uczestnicy mieli możliwość oglądania prezentacji o Powiatowych Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych, filmów o atrakcjach turystycznych naszego regionu.


Po dokładnym sprawdzeniu i przeanalizowaniu prac Komisja wyłoniła najlepszą trójkę laureatów Konkursu:

  1. Ziętal Sylwia (PZS w Chęcinach) – 27 pkt.
  2. Szczerek Michał (PZS w Łopusznie) – 26 pkt.
  3. Myśliwiec Karolina (PZS w Chęcinach) – 25 pkt.

Uroczystego podsumowania konkursu dokonał wicestarosta Zenon Janus wręczając najlepszym dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Należy podkreślić, iż każdy uczestnik został nagrodzony drobnymi upominkami, a placówki biorące udział otrzymały książki dla bibliotek szkolnych o tematyce turystycznej regionu świętokrzyskiego.

Galeria