Urząd Miasta i Gminy informuje , że w dniu 08.07.2019r wpłynęła decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu Mójcza gmina Daleszyce.