https://www.powiat.kielce.pl/

Samorząd powiatu kieleckiego sukcesywnie wyposaża jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny, ratujący życie sprzęt.

Urządzenia defibrylujące trafiły już do jednostek straży w Bodzentynie i Makoszynie. Kolejny sprzęt otrzymała jednostka OSP w Rykoszynie. Przekazał go wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus. – Zarząd Powiatu w Kielcach rozumie potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych i wie jak istotne jest zapewnienie nowoczesnego sprzętu, który wesprze  druhów w ich ratowniczym działaniu – powiedział wicestarosta Zenon Janus. – Dlatego przekazujemy kolejny defibrylator, który będzie wsparciem w niesieniu pomocy w przypadku zagrożenia życia – dodał wicestarosta.

Zarząd Powiatu w Kielcach planuje w tym roku przekazanie nowoczesnych urządzeń defibrylujących w sumie dla szesnastu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kieleckiego.

Galeria