W niedzielę 1 grudnia 2019 r. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przeprowadzona została zbiórka krwi. To kolejna akcja wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Obsługa RCKiK rejestrowała potencjalnych krwiodawców od godziny 10.00 do 15.00. Po wstępnym wywiadzie medycznym zarejestrowano 78 osób, z których 66 oddało krew. Zebrano 29 l i 700 ml. krwi.

Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz oraz pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach dziękują wszystkim darczyńcom.

Każda kropla jest cenna!!!


POMAGANIE NIE BOLI

Galeria