Gmina Morawica w ubiegłym roku oszacowała koszt zaplanowanej inwestycji na kwotę 1 miliona 800 tysięcy złotych i złożyła wniosek o pięćdziesiąt procent rządowego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina ubiegała się o 908 tysięcy 264 złotych dofinansowania.

Taka też kwota została przyznana, a promesę na dofinansowanie odebrał z rąk wojewody Agaty Wojtyszek burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. – Po ogłoszonym przetargu okazało się, że przebudowa ulicy Ceramicznej w Chałupkach będzie kosztowała 992 tysiące, czyli prawie o połowę mniej niż uprzednio zakładaliśmy. Taka była najniższa oferta, jaką złożył Zakład Robót Drogowych DUKT. Połowę tych kosztów pokryje rządowe dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać. Nadwyżkę otrzymanego dofinansowania będziemy musieli zwrócić – mówi burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, który nie kryje zadowolenia z niższych kosztów przebudowy tej drogi. – Koszty niższe o połowę to nie tylko mniejsze dofinansowanie, ale też mniejszy wydatek na realizację inwestycji z budżetu gminy – tłumaczy burmistrz, Marian Buras.

W wyniku przebudowy ulicy Ceramicznej w Chałupkach powstanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku 670 metrów wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej, jednostronnym poboczem, umocnionym rowem odwadniającym i zjazdami na posesje. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą generalnym inwestycji jest Zakład Robót Drogowych DUKT. Zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok w wysokości pięćdziesięciu procent, to jest 496 tysięcy 023 złotych. Gmina już przekazała plac budowy, a prace mają ruszyć wkrótce.

Warto dodać, że w drugim naborze o rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych władze Miasta i Gminy Morawica złożyły aż czternaście wniosków, z czego trzy wspólnie z powiatem. O wynikach drugiego naboru będziemy informować na bieżąco.


Agnieszka Olech

fot. Agnieszka Olech

Galeria