Około 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej powstanie przy ulicy Zelejowej w Chęcinach i na terenach przyległych. Skanalizowane będzie także powstające tu Osiedle Zelejowa. Gmina opracowała dokumentację projektową i złożyła wnioski o pozwolenie na budowę. Władze gminy będą się także starać o unijne dofinansowanie inwestycji, której koszt oszacowano na kwotę dwunastu i pół miliona złotych.

To będzie jedna z największych inwestycji kanalizacyjnych w ostatnim czasie. Przy ulicy Zelejowej w Chęcinach począwszy od ulicy Kieleckiej, a także na terenach przyległych i na Osiedlu Zelejowa w sumie powstanie czternaście kilometrów sieci kanalizacyjnej, jedenaście pompowni ścieków i pompownie przydomowe. – To będzie bardzo duża inwestycja – przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski i dodaje, że na terenie Gminy i Miasta Chęciny sukcesywnie powstają nowe nitki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to jeden z naszych priorytetów. Teraz czekamy na pozwolenia na budowę. Kiedy tylko je otrzymamy będziemy składać wniosek na dofinansowanie tej wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – podkreśla burmistrz, Robert Jaworski.

Dokumentację techniczną budowy kanalizacji w tej części gminy przygotowała firma Proenco z Kielc. Dopiero po zakończeniu prac projektowych gmina mogła złożyć wnioski o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Starostwa Powiatowego. Wniosek o unijne dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie mógł zostać złożony po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń.

 


Agnieszka Olech