Koniec kadencji samorządu powiatu w Kielcach zbiega się z finalizowaniem wielu ważnych przedsięwzięć drogowych. W ostatnich dniach nastąpił odbiór wyremontowanych odcinków dróg powiatowych w Morawicy, Chęcinach i Sitkówce Nowinach.

– W październiku dokonaliśmy odbiorów kilku kilometrów dróg powiatowych. Co warte podkreślenia, w ich modernizację zaangażowały się samorządy gminne, na przeprowadzenie prac remontowych sięgnęliśmy także po fundusze zewnętrzne. Jestem przekonany, że warto zabiegać o środki na inwestycje drogowe, bowiem bezpieczna i nowoczesna infrastruktura jest kluczem do zrównoważonego rozwoju powiatu – mówi starosta kielecki, Michał Godowski.

W gminie Morawica, w miejscowości Brzeziny powiat wyremontował 350 metrowy odcinek drogi. Dodatkowo powstał także chodnik. Wartość tego zadania to bisko 370 tys. zł, a kwotę tę podzieliły miedzy siebie samorządy powiatu i gminy Morawica.

Blisko 830 tys. zł kosztowało wykonanie nowej nawierzchni 600 metrowego odcinka drogi z odwodnieniem oraz wybudowanie chodników po obu stronach drogi w Kowali, w gminie Sitkówka Nowiny. Zadanie to także wykonano po połowie z gminą.


W Chęcinach oddano do użytku kilka odcinków dróg. W Radkowicach był niespełna 500 – metrowy chodnik, w miejscowości Lipowica powiat wyremontował ponad 500 metrowy odcinek drogi wraz z chodnikiem. Łącznie powiat wydał 440 tys. zł, z czego połowę dołożyła gmina Chęciny.  Odebrano też 300 metrowy chodnik w Korzecku za kwotę 110 tys. zł. Tutaj także gmina wniosła swój wkład finansowy w wysokości 55 tys. zł. W Podpolichnie zmodernizowano 300 metrowych odcinek drogi za kwotę 93 tys. zł.

Zakończyły się także prace na 920 – metrowym odcinku drogi powiatowej w Milechowy, w Chęcinach.  Koszt 250 tys. zł., z czego 80 procent to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Dobrym przykładem współdziałania starostwa z gminami jest zawieranie porozumień w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych. Dzięki środkom własnym i rządowym możliwa była realizacja szeregu inwestycji drogowych – dodaje starosta. – Mamy świadomość, że każdy kierowca chce poruszać się po dobrych i bezpiecznych drogach, bez względu na to do którego samorządu dany odcinek należy. Wciąż dążymy do tego by standard infrastruktury drogowej był jak najwyższy. Zarządzamy siecią ponad 1120 kilometrów dróg, a to ogromne wyzwanie. Jej utrzymanie bez środków pozabudżetowych byłoby dużo trudniejsze.

W latach 2015 – 2018 na terenie powiatu kieleckiego zrealizowano szereg inwestycji drogowych o łącznej długości 150 km o wartości 83 mln 195 tys. zł. W tym okresie powiat oddał do użytku lub przebudował m.in. 40 km samych chodników i ścieżek rowerowych, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w powiecie. Poprawiliśmy bądź wybudowaliśmy 5 mostów. Dzięki takiej współpracy zrealizowane zostało kilkadziesiąt inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo i jakość poruszania się po drogach w powiecie kieleckim.

W odbiorze dróg uczestniczyli: starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach – Zbigniew Wróbel, radni powiatowi – Katarzyna Stańko, Bogumiła Kowalczyk, Jacek Kuzia, Ryszard Barwinek, Kazimierz Bielecki. Obecni byli gospodarze terenu, na których odbywały się odbiory: burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – Robert Jaworski, wójt gminy Sitkówka Nowiny –Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Morawica Marcin Dziewięcki.

Galeria