836 tysięcy złotych kosztował nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, jaki zakupiono dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chęcin. Jest to pierwszy na terenie Gminy i Miasta Chęciny samochód średni wyposażony w kamerę termowizyjną.

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła marki MAN TGM 18.340 4×4 BB został zakupiony dzięki środkom gminy Chęciny w kwocie pół miliona złotych, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 261 tysięcy złotych i dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 tysięcy zł w ramach projektu pn. ”Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP w Chęcinach”, priorytet B.II.3. Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz środkom własnym OSP z Chęcin w kwocie pięciu tysięcy złotych

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest od 1995 roku. Jednostka liczy 56 czynnych druhów, a w ubiegłym roku wyjeżdżała do akcji blisko 80 razy.

Jednostka na swoim wyposażeniu do tej pory miała dwa samochody bojowe, jeden lekki z 2009 roku i średni z 1986 roku. – Nowy sprzęt to nowe możliwości. Druhowie stoją na straży bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Ofiarnie jeżdżą do akcji narażając często nie tylko swoje zdrowie, ale i życie. W dzisiejszych czasach strażacy nie tylko gaszą pożary, ale na co dzień wzywani są również do wypadków drogowych, a tych niestety przy trasie S7 nie brakuje. Jesteśmy pełni uznania i szacunku za to, co robią i cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć działalności naszych druhów, oczywiście również przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych. Wierzę, że nowy samochód spełni oczekiwania chęcińskich strażaków i wspomoże ich w realizowaniu tej jakże ważnej i trudnej misji społecznej – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Galeria