W Centrum Usług odbywały się warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych, realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Warsztatów było trzy, a każde dotyczyło innej tematyki. Pierwsze spotkanie odbyło się pn. „JAK ROBIĆ DOBRO?”. Po wstępnej integracji dzieciaki wspólnie z wolontariuszami zastanawiały się nad pytaniami:  Dla kogo możemy być dobrzy? Czy możemy być dobrzy dla siebie nawzajem? Czy możemy być dobrzy dla przyrody? Dlaczego robienie dobra jest fajne? W drugiej części uczestnicy spotkania tworzyli prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik i materiałów.

Tematem kolejnego spotkania było „Kartonowe zoo”. W dwugodzinnych zajęciach wzięły udział podopieczni z rodzin zastępczych oraz ich opiekunowie. W części integracyjnej uczestnicy wybierali kartę ze zwierzakiem, kierując się podobieństwem do siebie lub aktualnym nastrojem, a następnie każdy z nich przedstawił się i powiedział dlaczego wybrał daną kartę. Po krótkim wprowadzeniu (wykorzystywanie odpadów, dowolność techniki itp) podopieczni przystąpili do tworzenia różnych zwierząt i elementów ich środowiska, korzystając z rolek po papierze toaletowym i materiałów plastycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy rozmawiali
o potrzebach zwierząt, a na zakończenie każdy z nich opowiedział o swojej pracy.

„Emocjonalne lalki” – to nazwa trzeciego spotkania. W dwugodzinnych zajęciach wzięły udział dzieci z rodzin zastępczych. W części integracyjnej uczestnicy podawali imię oraz opisywali swoje samopoczucie. Następnie przedstawiono dzieciakom wachlarz emocji podstawowych, a oni sami aktywnie włączali się w dyskusję, mówiąc w jakich sytuacjach odczuwają dane emocje.


W kolejnej części podopieczni przyporządkowali zdjęcia, przedstawiające twarze o różnym zabarwieniu emocjonalnym do konkretnej nazwy.  Następnie przystąpili do tworzenia kartonowych lalek, odzwierciedlających omówione emocje. Zakończeniem spotkania było przedstawienie swoich prac.

Organizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu cykl warsztatów dla dzieci z rodzin zastępczych ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwijających zainteresowania, talenty oraz kompetencje interpersonalne.

Galeria