Chęciny, dnia 07.11.2018r.

INFORMACJA !!!

W związku z telefoniczną informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot. ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodociągu Mosty


Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że

zakazuje się spożywania wody przez ludzi z wodociągu z ujęcia MOSTY do odwołania!

Zakaz spożywania wody dotyczy miejscowości

Mosty, gm. Chęciny.

Jednocześnie informujemy, że woda przeznaczona do spożycia dostarczana będzie

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.

 

ZGK