Jeszcze do przyszłej środy, 10 października można składać wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Przypominamy studentom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, iż mogą jeszcze składać wnioski na drugie półrocze 2018 r. w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Ewy Wilk w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, poziom -1, pok. 012, tel. 41 200-17-05.

Wzór wniosku z załącznikami dostępny na stronie: www.bippcpr.wrota-swietorzyskie.pl w zakładce „Aktywny samorząd” Moduł II 2018. Do tej pory pomoc w postaci dofinansowania kosztów nauki w 2018 r. otrzymało już 78 studentów.