Jak podkreśla wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, czyste powietrze to wspólne dobro. Dlatego mając na względzie ograniczenie stężenia szkodliwego pyłu PM10 z jakim walczy wiele gmin, w gminie Strawczyn rusza program dopłat do wymiany starych pieców węglowych na nowe, ekologiczne kotły.

Dofinansowaniem w pierwszej kolejności zostaną objęte przedsięwzięcia związane z modernizacją kotłowni, czyli wymianą starego systemu ogrzewania na nowy zasilany gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym spełniającym ekologiczne standardy emisyjne. – W ubiegłym roku dofinansowaliśmy zakup 39 kotłów. 27 z nich była wymianą starych pieców na nowe, a 12 to zakup nowych pieców do świeżo powstałych budynków. Jednak istotą polepszenia jakości powietrza jest przede wszystkim pozbycie się z terenu gminy starych pieców węglowych, tak zwanych „kopciuchów”, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się udzielać dotacji głównie na wymianę tych kotłów – powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Dofinansowanie będzie pochodziło z budżetu gminy i przewiduje pokrycie 30% kosztów całego przedsięwzięcia wymiany starego systemu ogrzewania na nowy, ale nie może ono przekroczyć kwoty 3 tysięcy złotych. Jednak jak poinformował wójt Tadeusz Tkaczyk, samorząd rozważa zwiększenie tej kwoty. – W gminie Strawczyn bardzo mocno stawiamy na ekologię i zależy nam, aby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do wymiany pieców o przestarzałej technologii. Jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to kosztowna inwestycja i nie każdego będzie na nią stać, nawet przy wsparciu finansowym jakie do tej pory oferowaliśmy. Dlatego rozważamy zwiększenie kwoty dotacji – powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk.

Wnioski o dofinansowanie zakupu kotłów można składać już od marca tego roku w Urzędzie Gminy Strawczyn. Do wniosku należy dołączyć: dane personalne wnioskodawcy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, opis posiadanego pieca oraz planowanego nowego źródła ciepła, orientacyjny koszt modernizacji lub montażu pieca, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.


Warto dodać, że gmina Strawczyn stara się o budowę sieci gazowej. Obecnie poszukiwani są odbiorcy strategiczni. – Istniejące na terenie gminy firmy są mocnym argumentem, aby stworzyć tu pierwszą nić gazową. Już są prowadzone rozmowy z przedstawicielami tych firm – powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk.