Po wielu latach starań na terenie gminy Piekoszów nareszcie zostanie wybudowana sieć gazociągowa. Gazyfikacja ma objąć wszystkie miejscowości. Pierwszy etap prac właśnie ruszył.