- Budżet jest wyważony i bardzo ambitny - mówi wójt gminy Mniów, Mariusz Adamczyk.

Rekordowa ilość inwestycji, blisko 4 miliony spłaconych zobowiązań w roku ubiegłym, milionowe dofinansowania unijne do kluczowych zadań i ambitne plany długofalowe – radni gminy Mniów podczas najważniejszej w minionym roku sesji budżetowej jednogłośnie poparli projekt budżetu przygotowany przez wójta, Mariusza Adamczyka, który podkreśla, że dla gminy Mniów rok 2018 będzie rokiem wyjątkowym.

Nie tylko pod względem ilości inwestycji, których łączną wartość oszacowaliśmy na kwotę ponad 10 milionów złotych. Ten rok jest wyjątkowy również pod względem rekordowo wysokiego budżetu, który opiewa na kwotę ponad 42 milionów złotych – mówi wójt gminy Mniów, Mariusz Adamczyk, który przypomina, że pomimo od lat realizowanych tak wielu inwestycji, gmina nadal spłaca zaciągnięty w poprzednich kadencjach dług. – Spłacamy go systematycznie. W trzy lata udało nam się zmniejszyć zadłużenie gminy o ponad 4 miliony złotych. To bardzo dużo pieniędzy, za które można przecież by było zrealizować kolejne inwestycje. Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znalazła się gmina, musieliśmy przyjąć kierunek szybkiego spłacenia zadłużenia, żeby nie dokładać kolejnych pieniędzy do odsetek. Na realizację dużych inwestycji sięgamy po środki unijne, w pozyskiwaniu których znaleźliśmy się według danych GUS na czwartym miejscu w powiecie, jeśli chodzi o skuteczność. W naszej sytuacji, chcąc coś zrobić, musimy posiłkować się dofinansowaniami, co nam się do tej pory doskonale udaje – podkreśla wójt, Mariusz Adamczyk.

W 2018 roku najwięcej wydatków gmina przeznaczy na poprawę infrastruktury drogowej. – Na drogi i chodniki z budżetu gminy wydamy w sumie blisko dwa miliony złotych zarówno na drogi i chodniki gminne, jak i powiatowe, do których samorząd Powiatu Kieleckiego dołoży 1 milion 300 tysięcy złotych. W sumie daje to całkiem pokaźną sumę ponad 3 milionów stu tysięcy złotych na infrastrukturę drogową w 2018 roku – poinformował wójt, Mariusz Adamczyk. I tak, jeśli chodzi o drogi i chodniki powiatowe, to na inwestycje obydwa samorządy, zarówno powiatu, jak i gminy Mniów zabezpieczyły w swoich budżetach po 1 milion 300 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty wykonany zostanie chodnik w Zaborowicach, którego budowa ruszy już lada chwila. Wybudowany będzie chodnik w miejscowości Borki oraz w Grzymałkowie przy ulicy Kościelnej. Powstanie też droga Pałęgi-Filipy, a przebudowy doczeka się także droga powiatowa w Malmurzynie, gdzie powstaną dwa odcinki chodników. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie w Mniowie – wymienia wójt, Mariusz Adamczyk. – Jeśli chodzi o infrastrukturę gminną, to przebudowana będzie droga w miejscowościach Pielaki i Straszów Rosa, a także droga w Wólce Kłuckiej – Skokach. Dodatkowo wykonamy projekt chodnika w Mniowie ulica Gajowa. Na infrastrukturę gminną przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych – mówi wójt, Mariusz Adamczyk.

W budżecie gminy Mniów zaplanowano także budowę oświetlenia w miejscowościach Przełom Zachybie i Borki Zaolzie za łączną kwotę stu tysięcy złotych, budowe oświetlenia w Grzymałkowie ulica Górna za 60 tysięcy złotych, a także opracowanie projektu oświetlenia w miejscowości Gliniany Las Pociejów za kwotę 7 tysięcy złotych. – Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie w ramach RPO na wymianę lamp w całej gminie na energooszczędne. Pozwoli nam to zaoszczędzić nawet do 60 procent kosztów wydatkowanych na energię elektryczną. Wniosek opiewa na kwotę 2,5 miliona złotych. Na ocenę czeka także wniosek opiewający na 5,5 miliona złotych na rewitalizację Mniowa. Kolejnym złożonym wnioskiem, który czeka na ocenę formalną jest wniosek na rozbudowę kanalizacji, który opiewa na gigantyczną kwotę blisko 15 milionów złotych. Już niebawem ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniów przy ulicy Wrzosowej, a także w części miejscowości Borki, Grzymałków i Skoki. Łącznie powstanie tu blisko osiem kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Wybudowane będą kanały główne i tłocznie. Dodatkowo powstanie także nowa sieć wodociągowa w miejscowości Mokry Bór i Wólka Kłucka o łącznej długości 671 metrów. Na to zadanie już pozyskaliśmy blisko 2,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. Inwestycja kosztuje blisko 4 miliony złotych, a jej zakończenie przewidujemy na październik 2018 roku. Będziemy tez projektować następne sieci kanalizacyjne i wodociągowe w kolejnych miejscowościach – wymienia wójt, Mariusz Adamczyk.

Rok bieżący dla gminy Mniów to także szereg mniejszych inwestycji, jak dofinansowana w ramach LGD budowa placów zabaw w Wólce Kłuckiej i Skokach czy przebudowa budynku OSP w Malmurzynie. Powstaną też krótkie odcinki gminnych dróg dojazdowych, nowe parkingi, a istniejące place zabaw mają być doposażone. – Ważną inwestycją jest także termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej – dwóch szkół w Cierchach i Rogowicach oraz Urzędu Gminy, na co pozyskaliśmy 1 milion 400 tysięcy złotych dofinansowania, co daje pokrycie tych inwestycji aż w 85 procentach. W każdej ze szkół będziemy także realizować drobne remonty. Powstanie także świetlica wsparcia dziennego dla mieszkańców, również dofinansowana ze środków zewnętrznych. Planujemy także zakupić urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania porządku i czystości za blisko pół miliona złotych i dofinansować zakup strażackiego samochodu średniego dla OSP w Zaborowicach kwotą dwustu tysięcy złotych. Tegoroczny budżet oceniam jako wyważony, ale jednocześnie bardzo ambitny – zaznacza wójt, Mariusz Adamczyk.