Gmina i Miasto Chęciny jako jedyna gmina z województwa świętokrzyskiego otrzymała uznaną nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie nagrodę Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Prestiżownagroda przyznana po głębokich analizach jest potwierdzeniem tego, że działania władz Gminy i Miasta Chęciny stanowią wzór jakości i innowacyjności w zarządzaniu. Certyfikat, który został przyznany w Polsce po raz pierwszy, otrzymało tylko siedem gmin z całego kraju i dwa powiaty.

 Cały program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym oparty jest na dwunastu zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Wyróżnienie to jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. A przy ocenie zarządzania gminami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która jest jednostką certyfikowaną przez Radę Europy i w jej imieniu przeprowadzała procedurę, brała przede wszystkim pod uwagę: efektywność i skuteczność, otwartość i jawność, przestrzeganie prawa, należyte zarządzanie finansami, etyczne postępowanie, rozliczalność, odpowiedzialność, orientację na trwałość i długofalowość działań, prawa człowieka, różnorodność kulturową i spójność społeczną, udział obywateli,a także trafność i szybkość reagowania. Te elementarne zasady stanowią podstawę wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. I to właśnie za ich wysoką ocenę Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym trafił do Gminy i Miasta Chęciny.

Gala wręczenia Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym odbyła się 8 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Certyfikaty wręczali: Jutta Gützkow z Rady Europy, która w krótkim wstępie przedstawiła ideę Europejskiego Znaku Jakości w Samorządzie Terytorialnym, po raz pierwszy przyznawanego w Polsce oraz Cezary Trutkowski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W tym wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski i Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny Paweł Brola.

Certyfikat dla Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach z rąk przedstawicieli Rady Europy odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.


– Przyznanie certyfikatu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym to dla mnie osobiście wielkie wyróżnienie. Od samego początku w pracy samorządowej postawiłem na ważne filary dobrego zarządzania. Docenienie przez Radę Europy wdrażanej przez nas od lat jakości zarządzania to ukoronowanie wytężonej pracy nie tylko mojej, ale również wysokich standardów działań pracowników naszego Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, którzy jak oceniono pracują na najwyższym europejskim poziomie. Za tę efektywną pracę, zaangażowanie i ciągłe podnoszenie kompetencji z tego miejsca pragnę im wszystkim serdecznie podziękować. Wspólnie udało nam się wprowadzić europejską jakość w zarządzaniu opartą na przestrzeganiu prawa, czy na należytym zarządzaniu finansami, ale opartą też przede wszystkim na etycznym postępowaniu i uczciwości – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Galeria