Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej w ramach realizacji projektu pt. „Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” dofinansowanego  przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, a także Miasto i Gminę Morawica, zleciło nakręcenie filmów promujących Miasto i Gminę Morawica.


Projekt pt. „Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy”
dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obraz na stronie Obraz na stronie       Obraz na stronie      Obraz na stronie    Obraz na stronie