W nowej ekologicznej pracowni uczniowie z Tokarni poznają tajniki ekologii i ochrony środowiska.

Pracownia powstała w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Gmina i Miasto Chęciny na realizację zadania pozyskała 80% dotacji, tj. 24 tys. zł. Całkowity koszt zadania to 30 tys. zł.

W ramach projektu gmina zakupiła pomoce dydaktyczne, związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą oraz ekologiczną, a także wyposażyła pracownię w nowe meble (ławki, krzesła, gabloty, stojak na mapy). Pozyskane dofinansowanie przeznaczono także na szkolenie nauczycieli dotyczące wykorzystania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Efektem projektu jest polepszenie warunków nauczania w Szkole Podstawowej w Tokarni przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych. Lekcje o tematyce przyrodniczej prowadzone będą z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych poprzez doświadczenia, prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Dodatkowo nauczyciele będą mogli prowadzić edukację ekologiczną w ramach zajęć pozalekcyjnych, chociażby poprzez koło przyrodnicze i wyprawy w przyrodę, podczas których uczniowie dzięki zakupionym lupom, lornetkom i innym przyrządom będą obserwować i poznawać tajniki przyrody.


Edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży to ważny segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobionym nawykom właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska uczniowie staną się bardziej wrażliwi i wypracują poczucie odpowiedzialności za środowisko.

 

Galeria