W ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” 8 marca odbyło się spotkanie o charakterze kulturalno-edukacyjnym, połączone z obchodami Dnia Kobiet.

Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Kielcach. Wzięli w nim udział uczestnicy projektu – objęci opieką niepełnosprawni, ich opiekunowie oraz asystenci. Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk wręczyli wszystkim paniom kwiaty i słodkie upominki oraz życzyli wszelkiej pomyślności w dniu ich święta.

Oprawę artystyczną zapewnił wokalista Krzysztof Kis, a także jedna z uczestniczek projektu – Anna Ziółkowska, która wykonała piosenkę repertuaru Celine Dion „My heart will go on”.

Na zakończenie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk–Bielna podziękowała kierownik Małgorzacie Kudła za udostępnienie lokalu i Krzysztofowi Kisowi za wspaniały występ, a także wszystkim gościom za przybycie.


Centrum Asystentury Społecznej (CAS) to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W chwili obecnej zatrudnionych jest 7 asystentów, którzy świadczą swoje usługi dla ponad 50 osób niepełnosprawnych.

Galeria