Końca dobiegły prace związane z budową dwóch dróg na terenie gminy Mniów. Na jedną z nich władze gminy pozyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Na tym jednak nie koniec. Już niebawem na terenie całej gminy będzie prawdziwa drogowa rewolucja. Na poprawę infrastruktury drogowej popłynie gigantyczne dofinansowanie w wysokości blisko dziesięciu milionów złotych. Powstanie 13,5 kilometrów nowych dróg gminnych i powiatowych za łączną kwotę blisko 13 milionów złotych. Tak wysokiego dofinansowania jeszcze nie było.

Zakończyły się prace przy budowie drogi dojazdowej do pól w Pępicach. Położono tu dywanik asfaltowy na odcinku stu metrów. Dodatkowo utwardzono tu pobocza. Koszt inwestycji opiewał na kwotę nieco ponad 33 tysięcy złotych, a wykonawca generalnym robów było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF-BUD z Kielc. Kolejną właśnie oddaną do użytku drogą jest odcinek o długości dwustu metrów w miejscowości Wólka-Kłucka – Kubiniec. Tu także utwardzono pobocza, a całość kosztowała blisko 85 tysięcy złotych. Władze gminy pozyskały na realizację tego zadania 38,5 tysiąca złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Drogowych „Dukt”.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości, jeśli chodzi o poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Mniów. Już niebawem zostanie tu przebudowanych i wyremontowanych blisko 3,5 kilometra dróg gminnych za łączną kwotę prawie pięciu milionów złotych, z czego 3,5 miliona złotych pokryje rządowe dofinansowanie. – Udało nam się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych procentowo najwyższe dofinansowanie, jakie można było otrzymać, bo aż siedemdziesiąt procent – mówi wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. W ramach dofinansowania nastąpi przebudowa drogi gminnej na odcinku Straszów-Pałęgi, która będzie kosztować 3 miliony 911 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 737 tysięcy złotych pójdzie z rządowego dofinansowania. Nowy dywanik asfaltowy zostanie położony w tym miejscu na długości 1 kilometra i 162 metrów. Dłuższy do remontu będzie drugi z dofinansowanych odcinków, a mowa o drodze Grzymałków-Wrzoski-Pałęgi. Tu powstanie zupełnie nowa droga o długości 2 kilometrów i 300 metrów. Koszt całościowy tego zadania oszacowano na kwotę 1 miliona 81 tysięcy złotych, z czego nieco ponad 757 tysięcy złotych będzie stanowić rządowe dofinansowanie. Gmina dołoży do tej inwestycji 324 tysiące złotych.

Dodatkowo władze gminy Mniów wspólnie z powiatem kieleckim pozyskały też najwyższe z możliwych rządowych dofinansowań do dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powstanie tu blisko dziesięć kilometrów dróg powiatowych za ponad 7 milionów 740 tysięcy złotych, z czego aż osiemdziesiąt procent pokryje pozyskane wspólnie z powiatem kieleckim rządowe dofinansowanie. Pozostałe dwadzieścia procent kwoty podzielą między siebie po połowie dwa samorządy – gminy Mniów i Powiatu Kieleckiego. – Tak ogromnego dofinansowania na drogi powiatowe w gminie Mniów jeszcze nie było. To nasz wielki sukces – przyznaje wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak. – To oznacza, że z budżetu gminy Mniów na gruntowne remonty i przebudowę dróg powiatowych dołożymy jedynie dziesięć procent całości kosztów, czyli około 776 tysięcy złotych. Tyle samo dopłaci samorząd powiatu kieleckiego jako zarządca dróg powiatowych na naszym terenie. Pozostałe osiemdziesiąt procent, będzie stanowiło dofinansowanie pozyskane wspólnie z powiatem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe dofinansowanie wyniesie aż 6 milionów 208 tysięcy złotych. To prawdziwie rekordowa kwota, jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych. Wyremontowana zostanie droga w miejscowości Borki i Grzymałków na odcinku 1 kilometra i 238 metrów, droga Przełom – Pieradła o długości 3 kilometrów i 440 metrów, droga Grzymałków – Straszów o długości 4 kilometrów i 137 metrów oraz droga Grzymałków – Gliniany Las na długości blisko jednego kilometra. – To będzie prawdziwa przemiana. Dążymy do standardów, które powinny tu być już dawno. Mieszkańcy nareszcie będą mogli funkcjonować w prawdziwie komfortowych warunkach – podkreśla wójt gminy Mniów Piotr Wilczak.


Galeria