Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy druhów strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będą mieć nowy wóz strażacki. Na jego zakup pozyskano wysokie dofinansowanie zewnętrzne i już podpisano umowę z wykonawcą.

Jednostka OSP z Morawicy już niebawem wzbogaci się o nowoczesny wóz strażacki. 14 stycznia w Centrum Samorządowym w Morawicy podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą samochodu ratowniczo-gaśniczego, którym została firma Moto-Truck SP. z O.O. Umowę swoimi podpisami sygnowali ze strony zamawiającego burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras wraz ze skarbnik gminy Małgorzatą Lisicką, a ze strony wykonawcy wiceprezes Zarządu Moto-Truck SP. z O.O. Jakub Chmiel. Podczas podpisania umowy obecny był także zastępca burmistrza, Marcin Dziewięcki.

Zakup nowego samochodu wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP z Morawicy będzie kosztował 968 tysięcy złotych, z czego aż 686 tysięcy 613 złotych pokryje pozyskane dofinansowanie. Z budżetu Miasta i Gminy Morawica zostanie dołożone 281 tysięcy 397 złotych. Warto podkreślić, że na zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego władze gminy pozyskały unijne dofinansowanie w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” na przedsięwzięcie z zakresu tworzenia i poprawy jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego przede wszystkim dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z podpisaną umową, nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem do druhów trafi do końca września. Jak jednak zapowiedział wykonawca, firma dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć samochód wcześniej.


Jednostki z terenu Miasta i Gminy Morawica od lat są sukcesywnie doposażane. – Ma to na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Doposażanie druhów strażaków to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi nasi druhowie mogą nie tylko skuteczniej nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ale też sami są dużo bardziej bezpieczni podczas akcji – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras.

Jednostka OSP z Morawicy jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy z Morawicy mają na wyposażeniu dwa samochody – Renault Master i Mercedes Benz Atego 1629AF. W ubiegłym roku wyjeżdżali do akcji aż 120 razy. Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, jaki ma trafić do morawickiej jednostki jeszcze w tym roku, z całą pewnością zostanie przez nich bardzo dobrze wykorzystany do ratowania mienia, zdrowia i życia mieszkańców.

Agnieszka Olech

Galeria