Pod koniec października oddano do użytku sześć kolejnych odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Morawica, na które pozyskano rządowe dofinansowanie w ramach środków przewidzianych na usuwanie klęsk żywiołowych. Wśród nich znalazły się także drogi w Brudzowie i w Zaborzu. Ich uroczystego otwarcia postanowili dokonać sami mieszkańcy. Jak podkreślali, to dla tej części gminy ogromnie ważne inwestycje.

Nową drogą już mogą się cieszyć mieszkańcy ulicy Leśnej w Zaborzu (obecnie ulica ta nosi nazwę ks. Janusza Daszuty). Tu dywanik asfaltowy położono na długości 550 metrów. To zadanie kosztowało nieco ponad 390 tysięcy złotych, z czego 312 tysięcy złotych pokryje rządowe dofinansowanie. Gotowa jest także ulica Lipie w Brudzowie. Nowy asfalt położono na długości 350 metrów, a inwestycja kosztowała ponad 228 tysięcy złotych, z czego 178 tysięcy pozyskano ze środków rządowych.

Z inicjatywy mieszkańców dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanych dróg. – To dla nas bardzo ważne inwestycje. Obie drogi stanowią teraz łącznik, dzięki któremu mieszkańcy kilku miejscowości będą mieć zdecydowanie dużo lepsze połączenie komunikacyjne – podkreślali obecni podczas uroczystego przecięcia wstęgi mieszkańcy, składając jednocześnie podziękowania za realizację obu inwestycji na ręce burmistrza Miasta i Gminy Morawica, Mariana Burasa. – Ogromnie się cieszę, że udało nam się pozyskać tak wysokie rządowe dofinansowanie w ramach środków przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, sięgające nawet 80% na remonty i odbudowę jedenastu odcinków dróg położonych na terenie całej gminy. Drogi w Brudzowie i w Zaborzu także się zakwalifikowały do tego programu, a przeprowadzone dzięki temu inwestycje zdecydowanie poprawią komfort korzystania z nich, a także podniosą bezpieczeństwo w tym miejscu – mówi burmistrz, Marian Buras.

Odbiory kolejnych dróg wykonanych z dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane są już w listopadzie.


Agnieszka Olech

Galeria