Wspólna inwestycja powiatu i gminy

Nie bez perturbacji toczyła się realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w miejscowości Kowala. Została ona zrealizowana przez powiat kielecki z udziałem Gminy Sitkówka-Nowiny, która przekazała na ten cel ze swojego budżetu kwotę 413.889,00 zł, co stanowi 50% kosztów całej inwestycji.

 

Zanim jednak do tego doszło, część radnych gminy Sitkówka-Nowiny pozostających w opozycji do konsekwentnie odmawiała zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel w budżecie gminy. Ostatecznie jednak, pod wpływem mieszkańców, dodatkowe środki zostały przekazane powiatowi kieleckiemu, dzięki czemu tak ważna dla poprawy bezpieczeństw inwestycja została zrealizowana.


 

Zakres inwestycji objął przebudowę drogi na odcinku ok 600 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 6m, a także wykonaniu obustronnych chodników o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami do przyległych działek. W ramach przebudowy powstało odwodnienie powierzchniowe drogi ze sprowadzeniem wód opadowych poprzez spusty drogowe do systemu rozsączającego. – Cieszy nas, że w końcu mieszkańcy naszej miejscowości będą mogli bezpiecznie poruszać się po drodze – podkreślała sołtys Kowali Renata Posłowska.

Galeria