Wpłynęło 5 ofert na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy II części obwodnicy dla Morawicy i Woli Morawickiej. Termin składania ofert upłynął 27 listopada.

Dokumentacja dotyczy odcinka o długości 4 km. Ma to być trasa poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej DK-73.

Najtańszą ofertę złożyła firma Contek Projekt- wynosi ona 1,265 mln zł. Budżet zaplanowany przez inwestora to 872,863 tys.

Cztery kolejne propozycje wynoszą od 1,656 mln zł do 2,605 mln zł.


Wszystkie firmy zadeklarowały budowę odcinka obwodnicy w ciągu 16 miesięcy od momentu podpisania umowy.

W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP (droga główna o ruchu przyspieszonym), rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.