Dziś w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisano umowy z trzema osobami niepełnosprawnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowę z pracodawcą o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Trzy osoby niepełnosprawne z naszego powiatu otrzymały dofinansowanie na założenie własnej firmy. Dzięki otrzymanym środkom w naszym powiecie zostanie otwarta mobilna kwiaciarnia, wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz działalność związana z badaniem i analizą jakości i bezpieczeństwa żywności (HACCP).

Starosta kielecki Mirosław Gębski podpisał też umowę z firmą Zychowicz o zwrot kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – obsługa formierki. W podpisaniu umów wziął udział również członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami” obszar G dla dwóch osób niepełnosprawnych wyniosło 85.000 zł. Kwota dofinansowania dla pracodawcy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy to 42.086 zł. Trzecia osoba niepełnosprawna otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 608 tys. zł.


W Powiatowym Ośrodku Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w ramach realizowanych zadań zaktywizowano zawodowo łącznie 26 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kieleckiego – 9 osób otrzymało zatrudnienie u pracodawców, 17 osób podjęło samozatrudnienie poprzez otworzenie własnej działalności na ogólną kwotę 8 mln 926 tys. 89 zł.

Galeria