Starosta kielecki Mirosław Gębski wraz z wójtem gminy Zagnańsk Wojciechem Ślefarskim sprawdzał postęp prac na drodze powiatowej w miejscowościach Jaworze i Gruszka.

Inwestycja kosztować będzie 8 mln 440 tys. zł. Otrzymała ona dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 3 milionów złotych. Resztę kwoty pokryją samorządy powiatu i gminy Zagnańsk – mówi starosta kielecki, Mirosław Gębski.

Jak podkreśla wójt, to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców gminy. – Przy udzielonym wsparciu radnych Rady Gminy Zagnańsk zostały zabezpieczone brakujące środki w wysokości 1,2 mln na realizację tego zadania. Dziękuje również staroście i całemu zarządowi oraz radnym powiatowym za ciężką i skuteczną pracę, czego efektem było również zabezpieczenie brakujących środków w tej samej wysokości. Efektem tych wszystkich działań jest długo oczekiwana realizacja przebudowy drogi – dodał wójt Wojciech Ślefarski.

Inwestycja podzielona jest na dwa odcinki: rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka na odcinku blisko 3 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin na dwustumetrowym odcinku drogi.


W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: poszerzenie jezdni do 5,5 m na długości 2649 mb i do 6,0 m na długości 288 mb, budowę chodnika szerokości 2,0 m z kostki betonowej, wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i znakiem aktywnym, wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą wraz z oświetleniem, uporządkowanie odwodnienia przez przebudowę istniejących przepustów i rowów oraz lokalnie budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 0298T, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 0296T, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 400019T (ul. Bursztynowa), przebudowę wodociągu, przebudowę sieci gazowej, budowa zatoki autobusowej.

Galeria