Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje, iż w związku z planowanym uruchomieniem programu„Czyste Powietrze” w dniu 10.09.2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się spotkanie informacyjne.

NFORMACJE OGÓLNE

Działanie realizowane w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w
obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie
zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

CEL DZIAŁANIA


Celem działań jest:

– upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i
odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość
powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.

– propagowanie idei czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,

– podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł
zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz
dostępnych możliwości przeciwdziałania im,

– promowanie budowy, modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz
wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja,
wymiana pieców/kotłów).

OPIS DZIAŁANIA

Zadanie obejmuje cykl spotkań we wszystkich gminach w Polsce przy udziale
ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.