Projekt „Cyfrowy Senior” zakłada przeszkolenie 1620 osób w wieku powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez uczestników poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych w 66 gminach naszego regionu. Zajęcia ułatwią korzystanie z usług elektronicznych w życiu codziennym, zmniejszając tym samym ograniczenia cyfrowe osób w wieku senioralnym. Poprzez udział w kursie uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności użytkowania narzędzi elektronicznych w postaci komputera, laptopa, tabletu, czy smartfona. Tematyka zajęć będzie dostosowana do zainteresowań, preferencji oraz umiejętności uczestników. Grupy szkoleniowe będą liczyły max. 6 osób, co pozwoli na niemal indywidualne podejście trenera do każdej z osób. Szkolenie obejmuje 64 godziny lekcyjne. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez doświadczonych trenerów w miejscach znanych i przyjaznych dla uczestników szkolenia. Spotkania prowadzone będą prostym i potocznym językiem, dostosowanym do umiejętności kursantów.

 

https://cyfrowysenior.eu/

 Obraz na stronie ulotka_cs_ogolna_cz1.jpg


Obraz na stronie ulotka_cs_ogolna_cz2.jpg