https://www.powiat.kielce.pl/

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II budzi wiele wątpliwości. Główny Geodeta Kraju poinformował starostów województwa świętokrzyskiego o zmniejszeniu zakresu projektu. W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie.

Podczas Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dyskutowano o realizacji projektu Budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości – Faza II, którego głównym celem jest usprawnienie pracy urzędów w zakresie rejestrów nieruchomości. Tematem spotkania było pismo, które przed kilkoma dniami trafiło do starostów województwa świętokrzyskiego. Główny Geodeta kraju informuje w nim, że „z przyczyn obiektywnych, związanych z nasyceniem rynku zadaniami związanymi z opracowywaniem danych przestrzennych poziomu powiatowego oraz obserwowaniem niskim poziomem jakości danych przekazywanych przez wykonawców, zmuszony zostałem do zmniejszenia zakresu projektu ZSIN Faza II, między innymi poprzez wyłączenie z niego zadań odnoszących się do dostosowania baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla obszaru kilku powiatów”.

Obecny na spotkaniu Andrzej Raczyński – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego powiedział, że według informacji pozyskanych od dyrektora GUGiK wynika, iż w trzech powiatach – kieleckim, jędrzejowskim i w mieście Kielce nie będą realizowane zadania w zakresie działania ZSiN – Faza II.

Starostowie województwa świętokrzyskiego wyrazili wolę do współpracy w sprawie projektu realizowanego przez GUGiK w zakresie ZSiN II. Podkreślają jednak, że zasady tej współpracy muszą być przejrzyste zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

Galeria