W Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu wystąpiły chóry i zespoły śpiewacze z terenu powiatu kieleckiego podczas XIV Powiatowego Przeglądu Zespołów Chóralnych. Przegląd był także podsumowaniem powiatowych obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Przegląd poprzedziła Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Świętej, w której uczestniczyły wszystkie chóry biorące udział w wydarzeniu. Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych otworzył członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk. Występom przysłuchiwali się: członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher, wójtowie: Sławomir Kopacz z gminy Bieliny i Wojciech Ślefarski z gminy Zagnańsk oraz radna powiatowa Agata Sałata.

Wszystkie zespoły występujące w spotkaniu zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, który rośnie z każdą kolejną edycją. W repertuarze, wykonawcy oprócz pieśni religijnych, zaprezentowali również utwory patriotyczne, mające na celu upamiętnienie walczących za kraj w czasie wojny. Podsumowaniem przeglądu było wręczenie witrażowych statuetek – aniołków za udział dla każdego biorącego udział zespołu przez senatorów: Krzysztofa SłoniaiJarosława Rusieckiego – Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz Ojca Superiora Mariana Puchałę.

– Nasz przegląd odbywa się w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu, miejscu ważnym dla mieszkańców naszego regionu, ale i całego kraju. To miejsce nie tylko kultu religijnego, ale także miejsce w którym przez wieki tliła się idea państwowości. W tym wymiarze muzyka chórów brzmi wyjatkowo podniośle. Cieszę się, że są zespoły, które kultywują kulturę, profesjonalnie ją przekazują. Dodatkowo, kto śpiewa, ten dwa razy się modli – podkreślał Stefan Bąk.


W przeglądzie wzięło udział siedem zespołów chóralnych z terenu powiatu kieleckiego: Masłowianie z gminy Masłów, Con Passione z gminy Zagnańsk, Zespół Śpiewaczy Chełmowianki, Zespół Śpiewaczy Echo Łysicy z gminy Bieliny, Chór Nowina z gminy Sitkówka – Nowiny, Miejski Chór „Michael” z gminy Daleszyce, Chór Towarzystwa Ziemi Morawieckiej.

Organizatorami przeglądu było Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz  Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Galeria