W Chęcinach powstanie nowa siedziba biblioteki wraz z miejscem dla seniorów. Wizualizacja obiektu robi prawdziwe wrażenie. Już trwa opracowanie dokumentacji technicznej, a po jej zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy inwestycji. W nowoczesny i energooszczędny obiekt zamienią się dawne budynki po byłejSpółdzielni Kółek Rolniczych. Swoją siedzibę będzie tu miała nie tylko Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ale i chęcińscy seniorzy. Inwestycja została zaplanowana w ramach realizacji drugiego etapu rewitalizacji zabytkowego centrum Chęcin.

Takiego obiektu jeszcze nie było

Zaplanowane do realizacji zadanie jest częścią złożonego wniosku o dofinansowanie z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, RPOWŚ na lata 2014-2020 pod nazwą: „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II”. – To bardzo duży i niezwykle istotny projekt – przyznaje burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – W jego ramach już wybudowaliśmy chodnik do sklepu Biedronka, a także rozpoczęliśmy budowę parku miejskiego, który ma być miejscem wypoczynku i rekreacji w otoczeniu pełnym zieleni. Jedną ze składowych projektu będzie też kolejny etap rewitalizacji chęcińskich uliczek, między innymi w strefie ul. Radkowskiej i ul. Długiej oraz powstanie biblioteki wraz z siedzibą dla seniorów – wymienia burmistrz, Robert Jaworski. – W ostatnich latach wizerunek naszej gminy przeszedł duże zmiany. Rewitalizacja Rynków, obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej, system informacyjny na terenie gminy, czy też wymiana oświetlenia, przystanków, to tylko część działań wpływających na jej estetykę. Dużą wagę przykładamy do poprawy warunków społecznych, pracy i życia naszych mieszkańców. Staramy się szukać rozwiązań, które pozwolą zwiększyć aktywność społeczną, a jednocześnie poprawią wizerunek danego otoczenia. Stąd też pomysł na zagospodarowanie budynków dawnego SKR-u na bibliotekę i siedzibę dla seniorów – mówi burmistrz, Robert Jaworski.

Będzie biblioteka, czytelnia, kącik kawowy i sala dla dzieci


Jest już wizualizacja nowej biblioteki wraz z siedzibą dla seniorów, a także pomieszczeniami z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości w gminie. Trzeba przyznać, że koncepcja zagospodarowania budynku po dawnym SKR robi prawdziwe wrażenie. Obiekt ma być energooszczędny, ekologiczny, przyjazny różnym grupom społecznym z Gminy i Miasta Chęciny – w każdym wieku. Zaplanowano tu kącik kawowy, czytelnię, salę dla dzieci oraz bibliotekę główną z archiwum. – O budowie biblioteki i miejsca kulturalnego wraz z siedzibą dla seniorów myśleliśmy już od dawna. Kiedy tylko nadarzyła się okazja do pozyskania dotacji na ten cel, rozpoczęliśmy starania o dofinansowanie. Zarówno biblioteka, jak i miejsce dla seniorów, są potrzebne – zaznacza burmistrz, Robert Jaworski. Należy podkreślić, że funkcjonowanie biblioteki jest zadaniem własnym gminy. Dotychczasowa siedziba biblioteki mieści się wynajmowanych pomieszczeniach budynku, którego właścicielem jest Starostwo Powiatowe, co generuje dla gminy dodatkowe koszty.

Siedziba dla seniorów robi wrażenie

W budynku przewidziano na parterze przestrzeń dla seniorów, a w nim okazałą salę spotkań z zapleczem socjalnym. – To będzie idealne miejsce na spotkania Chęcińskiego Klubu Seniora, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasi seniorzy są niezwykle aktywni i wspaniale promują gminę Chęciny poza jej granicami. To od nich czerpią też wzorce inne kluby seniora, które zapraszają ich do prowadzenia różnego rodzaju wykładów. Jestem przekonany, że dzięki niej przed naszymi seniorami otworzą się nowe możliwości – mówi burmistrz, Robert Jaworski, podkreślając, że stworzenie takiego miejsca to nie tylko najlepsza lokata w rozwój społeczny, ale to także inwestycja dająca przestrzeń do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Doskonałe warunki na rozwój społeczny

Warto też dodać, że w budynku mają znaleźć się również lokale pod wynajem na działalność gospodarczą związaną z usługami dla mieszkańców, które zostaną udostępnione w ramach ogólnodostępnego przetargu na wynajem, a także przestronny hol. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany będzie też teren wokół budynku. Zaplanowano budowę parkingu na kilkanaście miejsc postojowych, przestrzeń rekreacyjną z zielenią i miejscami do siedzenia. – Siedziba dla biblioteki i dla seniorów otworzy kolejne możliwości do rozwoju społecznego. Inwestycja pozwoli stworzyć nową przestrzeń publiczną, przeznaczoną do wykorzystania przez mieszkańców naszej gminy. Taki cel stanowi doskonałe uzupełnienie drugiego etapu rewitalizacji Chęcin – stwierdza Burmistrz, Robert Jaworski.

Kiedy tylko zakończą się prace nad przygotowaniem dokumentacji pod zagospodarowanie budynku po dawnym SKR, w którym ma powstać biblioteka wraz z siedzibą dla seniorów, gmina wystąpi o pozwolenie na budowę. Po jego otrzymaniu będą mogły ruszyć procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Galeria