Pod takim hasłem odbyła się akcja czytania legend w Szkole Podstawowej w Bilczy. Czytanie miało ścisły związek z prowadzoną przez szkołę szerszą akcją związaną z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.