Gmina Chęciny uchwaliła budżet na 2019 rok. Projekt przygotowany przez burmistrza został przyjęty przez radnych już pod koniec ubiegłego roku, podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miejskiej. Jak podkreślano, uchwalony budżet jest budżetem zrównoważonym i bardzo ambitnym, a opiewa on na kwotę 60,5 miliona złotych. Gościem posiedzenia był starosta powiatu kieleckiego, Mirosław Gębski.

Najważniejsza sesja w roku – sesja budżetowa – odbyła się tradycyjnie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Poza władzami gminy, radnymi, sołtysami, kierownikami referatów Urzędu Gminy oraz dyrektorami szkół, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych na sesji gościł starosta powiatu kieleckiego, Mirosław Gębski. Chwalił zgodną współpracę pomiędzy radnymi, a władzami gminy i życzył kolejnych strategicznych inwestycji na terenie gminy.

Emocje i dyskusje towarzyszą większości sesji budżetowych podczas posiedzeń rad samorządów różnego szczebla. Chęcińscy samorządowcy udowodnili jednak po raz kolejny, że może być inaczej. Merytoryczne rozmowy i dialog pozwoliły na zgodne przyjęcie projektu budżetu zaproponowanego przez burmistrza na 2019 rok. Pozytywnie zaopiniowany został on przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jak zaznaczono, budżet został skonstruowany na bazie złożonych wniosków do budżetu, jak i po licznych rozmowach władz lokalnych z sołtysami i radnymi. – Konstruując budżet skupialiśmy się na potrzebach mieszkańców, których głos przekazany został za pośrednictwem sołtysów i radnych. Wspólnie przyjęliśmy dalsze kierunki rozwoju. Zależało nam na tym, aby budżet był zrównoważony. Znalazły się w nim nie tylko te duże zadania realizowane z pomocą pozyskanych środków zewnętrznych, ale również mniejsze inwestycje. Wodociąg powstanie między innymi w miejscowości Miedzianka, co pozwoli na korzystanie mieszkańców tej części gminy z wody z innego ujęcia – wymienia burmistrz, Robert Jaworski i dodaje, że sporo zmian czeka także placówki oświatowe. – Planujemy kapitalną termomodernizację szkoły w Wolicy. Chcemy też wybudować świetlicę w Lipowicy. Powstaną również nowe obiekty sportowe przy szkołach w Chęcinach i Korzecku. Będziemy także projektować nowe sale sportowe w szkołach, kolejne odcinki kanalizacji oraz budować nowe drogi i chodniki. – Od lat podchodzimy do rozwoju naszej gminy stawiając duży nacisk na wsparcie środków zewnętrznych. Tak będzie i tym razem. Na szereg inwestycji, albo już mamy, albo będziemy chcieli pozyskać kolejne dofinansowania unijne i rządowe – mówi burmistrz, Robert Jaworski, dziękując wszystkim radnym za roztropność i mądrość w podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji. – Ten budżet ma służyć przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy – zaznacza.