Blisko 130 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w konferencji pt.„Dyskalkulia-specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności matematycznych w kontekście egzaminu maturalnego”, zorganizowanej w siedzibie kieleckiego starostwa.

Gości konferencji powitali organizatorzy spotkania starosta kielecki Michał Godowski oraz nauczyciel matematyki Danuta Pyrek. – Obecnie coraz więcej wydawanych jest opinii dot. dyskalkulii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nauczyciele mają problem z indywidualizacją procesu edukacyjnego uczniów z tą dysfunkcją. Spotkanie to zostało zorganizowane w celu poznawania i wdrażania przez nauczycieli rozwiązań mających wpływ na jakość kryteriów oceniania prac maturalnych – powiedział starosta kielecki. – Rola nauczyciela dziecka z diagnozą dyskalkulii powinna polegać na takim dostosowaniu metod nauczania i form sprawdzania wiedzy, które pozwolą dziecku na wykazanie swoich umiejętności i wkładu pracy.

– Wiele dzieci ma trudności w nauce tego przedmiotu. Naszym celem jest zarówno poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów neuropsychologicznych leżących u podłoża trudności z matematyką, jak i przekazanie praktycznych wskazówek co do diagnozy i terapii dzieci z dyskalkulią – dodała Danuta Pyrek.

Prelegentami byli: Henryk Dąbrowski, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz Dorota Kochańska, nauczyciel matematyki. – Konferencja dedykowana jest w szczególności osobom pracującym z dziećmi z dyskalkulią: psychologom, pedagogom, nauczycielom matematyki, jak również wszystkim osobom zainteresowanym problematyką dyskalkulii. Chcemy pokazać w jaki sposób możemy zdiagnozować ten problem, pokazać jak powinna wyglądać terapia i wsparcie edukacyjne – powiedziała Dorota Kochańska.

Galeria