Śmiało można powiedzieć, że w miniony weekend Szkoła Podstawowa w Brynicy była najlepiej chronioną placówką oświatową w województwie świętokrzyskim. A to za sprawą blisko trzystu żołnierzy z 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy stacjonowali w placówce. Wśród nich było trzydzieści kobiet.

10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej powołano w trzecim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej dowódcą jest pułkownik Artur Barański. Stałym Rejonem Odpowiedzialności Świętokrzyskiej Brygady jest województwo świętokrzyskie. W jej skład na dzień dzisiejszy wchodzi 101. Batalion Lekkiej Piechoty, którego dowódcą jest podpułkownik Adam Mirosław. Funkcję zastępcy i szefa sztabu 101. Batalionu Lekkiej Piechoty pełni major Stanisław Kata. Pozostałe bataliony będą sukcesywnie powoływane w Sandomierzu i w Ostrowcu Świętokrzyskim.

I to właśnie terytorialsi ze 101. Batalionu Lekkiej Piechoty stacjonowali w Szkole Podstawowej w Brynicy. – Dzięki uprzejmości wójta Zbigniewa Piątka i dyrektora Szkoły Podstawowej w Brynicy, Tomasza Gruszczyńskiego, który należy do naszego Batalionu, mogliśmy stacjonować w brynickiej szkole, położonej na obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności Świętokrzyskiej Brygady – mówi szef sztabu 101. Batalionu Lekkiej Piechoty, major Stanisław Kata. – To dla nas ogromne wyróżnienie – przyznaje dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy, Tomasz Gruszczyński. – Mam nadzieję, że dowództwo 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zechce przyjąć nasze zaproszenie i nie tylko stacjonować u nas w szkole, ale również przeprowadzić szkolenie terenowe w Brynicy zamiast na poligonie. Wykłady mogłyby się wtedy odbyć w budynku placówki z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych – mówi dyrektor, Tomasz Gruszczyński. – Dłuższą obecność żołnierzy moglibyśmy wykorzystać do zaprezentowania wojska nie tylko naszym uczniom, ale i mieszkańcom. Chciałbym, aby każdy zainteresowany mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami i zapytać o zalety służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem wojsk. Byłaby to doskonała lekcja krzewienia patriotyzmu – podkreśla dyrektor, Tomasz Gruszczyński.

Zanim terytorialsi dotarli do Szkoły Podstawowej w Brynicy od rana szkolili się na poligonie w Nowej Dębie. – Brygada organizuje szereg cyklicznych szkoleń. Każdy z żołnierzy musi przejść raz w miesiącu dwudniowe szkolenie rotacyjne. 16 lutego od rana odbywało się ono na poligonie w Nowej Dębie. Wieczorem dotarliśmy do Szkoły Podstawowej w Brynicy. Tutaj odbyła się także msza święta pod przewodnictwem kapelana porucznika ks. Dariusza Jedlińskiego. Po noclegu w szkole żołnierze odbyli szkolenie na obiekcie przykoszarowym do ćwiczeń taktycznych w Kielcach – poinformował szef sztabu 101. Batalionu Lekkiej Piechoty, major Stanisław Kata.


Warto przypomnieć, że Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią one uzupełnienie i tym samym są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Galeria