Skrzyżowanie dróg powiatowych w miejscowości Górno oraz przepust pod drogą powiatową w miejscowości Leszczyny będą remontowane w tym roku.

Planowana przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 0330 T i 0332T w Górnie obejmie korektę promieni łuków, zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych i oznakowanie miejsc postojowych. Dzięki tym działaniom poprawi się w tym miejscu widoczność oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Z wnioskiem o rozpoczęcie prac w tym miejscu wystąpił radny powiatowy Emil Machul. Zwrócił on uwagę na to, że mieszkańcy mówią o licznych wypadkach w tym miejscu. – Przebudowę planujemy na drugą połowę 2019 roku – powiedział członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher.

W czasie wizyty w Górnie Cezary Majcher oraz Emil Machul wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewem Wróblem odwiedzili także miejscowość Leszczyny, gdzie ocenili stan przepustu pod drogą powiatową 0318T. W tym miejscu planowane jest umocnienie skarp rowu w obrębie przepustu, w którym napływająca woda uszkodziła ażury. Przedstawiciele samorządu powiatu ocenili także stan chodnika w miejscowości Górno-Zawada, który również wymaga podjęcia prac remontowych.


– Wykonanie tych koniecznych remontów na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w gminie Górno, co jest dla nas priorytetem – zaznaczył Cezary Majcher.

Galeria