Wkrótce rozpoczną się inwestycje drogowe w gminie Nowa Słupia oraz w gminie Bieliny. Na temat tych zadań rozmawiali członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, radna powiatowa Agata Sałata oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel. 

Otwarcie oferty na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 0632 T Sosnówka-Osiedle Górne –Włochy od km: 5+770 do km: 6+170″ odbyło się 6 maja. Wartość przetargu to 221 tys. 663 zł. Tego samego dnia dokonano także otwarcia oferty przebudowy 1100 –metrowego odcinka drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygiełkowa-Dębno-Jeziorko za kwotę 931 tys. 654 zł.

8 maja dokonano otwarcia oferty na „Remont drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Huta Podłysica-Huta Szklana od km: 8+440 do km: 11+190 rowy wraz z poboczami i przepustami zjazdowymi oraz od 7+190 do km: 8+440 rowy wraz z przepustami zjazdowymi”. Wartość zadania to 373 tys. 621 zł.

Podpisanie umów na wyżej wymienione inwestycje planowane jest do końca maja. Zakończenie prac przewidziane jest do 31 października tego roku.