-1.7 C
Gmina Morawica
niedziela, 22 marca, 2020
Strona główna Aktualności Będą obradować Komisje Sejmiku

Będą obradować Komisje Sejmiku

Zobacz

Koronawirus – interaktywny mapa dla Polski

Aktualizowana na bieżąco mapa danymi od Ministerstwa Zdrowia. ...

Starostwo w poniedziałki krócej

  W każdy poniedziałek, począwszy od 23 marca do odwołania, urząd będzie pracował w godzinach od 7.00 do 15.15. Zmiany...

Informacja — posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Daleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński informuje, że odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Daleszycach zwołanego...

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach informuje, że w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem COVID-19 biuro zakładu zostaje...

STOP! Wypalaniu traw!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane...

Informacja MGOPS w Daleszycach

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przedłużeniu czasu pracy, podczas którego będą mogli Państwo kontaktować się telefonicznie pod...

APELUJEMY O NIEKORZYSTANIE Z PLACÓW ZABAW I BOISK ZEWNĘTRZNYCH

  APELUJEMY O NIEKORZYSTANIE Z PLACÓW ZABAW I BOISK ZEWNĘTRZNYCH   Szanowni Państwo, w związku z coraz poważniejszą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o niekorzystanie z placów...

 

W dniach 20, 21 i 24 lutego odbędą się posiedzenia Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetu i Finansów; Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

 

20 lutego

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (godz. 9:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Morawicy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Skarżysku – Kamiennej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019.
 6. Festiwal harcerski i działania ZHP w obszarze kultury – ich znaczenie dla dzieci i młodzieży oraz promocji województwa.
 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności ROT-u oraz dalsze plany do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji regionu.
 8. Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Finansów (godz. 12:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą (godz. 13:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVIII/408/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
 4. Sprawy różne.

21 lutego

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (godz. 10:00, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w województwie świętokrzyskim.
 2. Sprawy różne.

Komisja Samorządu Terytorialnego (godz. 10:30, sala 202 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r.
 2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r.
 3. Sprawy różne.

24 lutego

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (godz. 10:50, sala VIP w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga)

Porządek obrad:

 1. Wybór przedstawiciela Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny do uczestnictwa w pracach Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030.
 2. Sprawy różne.

Aktualności

Pierwsza w historii ogólnopolska operacja przeciwkryzysowa pod kryptonimem„ODPORNA WIOSNA” WOT

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin...

Kwarantanna – zalecenie, którego złamanie wiąże się z odpowiedzialnością karną

Każdego dnia świętokrzyscy policjanci przeprowadzają liczne kontrole przestrzegania kwarantanny, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Obowiązkiem osób poddanych takiej procedurze jest stałe przebywanie w domu...

Obwodnica Morawicy, zmiany w organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Morawicy planowane są od przyszłego tygodnia. Na budowanym odcinku drogi krajowej nr 73 prace wykonywane są...

W gminie Strawczyn społeczna mobilizacja – mieszkańcy szyją maseczki dla miejscowych służb. Potrzebne ręce do pracy!

Akcja szycia maseczek jest odpowiedzią samorządu gminy Strawczyn na ogromne zapotrzebowanie na ten produkt lokalnych służb medycznych i mundurowych. Samorząd zakupił bele materiałów, gumki...

Dziś pierwszy dzień astronomicznej wiosny. To nie jest jednak najlepszy czas na spacery. Zostańmy w domach!

Jak twierdzą naukowcy astronomiczna wiosna rozpoczyna się dokładnie wtedy, kiedy słońce przetnie tak zwany punkt Barana. Stało się to dziś we wczesnych godzinach porannych....

Polecamy