Fot: kielce.uw.gov.pl


Gminy i powiaty z regionu świętokrzyskiego otrzymały od rządu 5 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mirzec, Morawica, Raków, Starachowice i Opatów oraz powiaty: buski i sandomierski będą realizowały zadania z pieniędzy pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Miasto i Gmina Morawica zyskało promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Dąbrowa w Brzezinach. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zapewnia, że dzięki rządowemu dofinansowaniu jakoś drogi w Brzezinach ulegnie znacznej poprawie.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, w tym roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do województwa Świętokrzyskiego trafiły środki w łącznej kwocie 75 932 000 zł.


Galeria