12.07.2018 - Wedrzyn 6 MBOT OSP Wedrzyn Szkolenie 16 Fot. Irek Dorozanski


W ubiegłym tygodniu Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły formowanie
kolejnych batalionów lekkiej piechoty. Formowanie nowych batalionów
rozpoczęło się w ramach już istniejących brygad obrony terytorialnej. Od
soboty ochotnicy powołani do służby w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej swoje szkolenie mogli rozpocząć w nowo formowanym 102 batalionie lekkiej piechoty w Sandomierzu.

102 Sandomierski batalion lekkiej piechoty ma swoją siedzibę na terenie
istniejącego 3 sandomierskiego batalionu radiotechnicznego przy ul. Mickiewicza 38.
Sandomierski batalion swoim stałym rejonem odpowiedzialności obejmuje powiaty
sandomierski, staszowski, kazimierski, opatowski oraz buski ale o przyjęcie do służby
mogą starać się osoby zainteresowane z terenu całego województwa
świętokrzyskiego. Obecnie w 10 ŚBOT służy ponad 900 żołnierzy w tym około 800
żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Sandomierski batalion oferuje miejsca dla
kilkuset kolejnych ochotników którzy chcą zostać świętokrzyskimi terytorialsami.
WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na
terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego
zamieszkania, sami siebie nazywają terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk
Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory
nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się
głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia
rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.
Wszystkich chętnych do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej prosimy o zgłaszanie się do swoich odpowiednich dla miejsca
zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień.

***

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to
zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk
żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W
czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań
bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.


Zespół prasowy
10. Świętokrzyskiej Brygady
Obrony Terytorialnej

Galeria