W związku z ogłoszoną datą wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach na dzień 22 września 2019 roku, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że wszystkie niezbędne dokumenty związane z tymi wyborami znajdują się na stronie Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w zakładce wzory dokumentów – wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018-2023 (https://kielce.kbw.gov.pl)

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach zwraca również uwagę, że w dniu 29 lipca 2019 r. upływa termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetu wyborczego. Szczegółowy kalendarz wyborczy znajduję się w pliku „Zarządzenie Nr 89.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12”