ZAWIADOMIENIE

Gmina Chęciny zawiadamia, iż od dnia 6 września 2019r. zmienił się rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Chęcinach


Nr konta 97 8493 0004 0050 0872 5424 0228