W poniedziałek 9 grudnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W obradach uczestniczył, m.in.: członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, który w imieniu starosty Mirosława Gębskiego poprowadził spotkanie.  Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji kombatanckich: Halina Rutecka ze Związku Sybiraków, Zbigniew Pająk ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stanisław Markiewicz ze Związku Inwalidów Wojennych RP, mogli m.in. poznać ofertę usług medycznych, skierowanych do kombatantów, są to, m.in. zabiegi rehabilitacyjne, z których kombatanci po okazaniu skierowania mogą skorzystać poza kolejnością,  czy oferta wypożyczalnia sprzętu medycznego. Na co zwrócił uwagę Stefan Bąk.

Uczestnicy spotkania, z rozrzewnieniem wspominali tragiczne czasy pobytu na Syberii, ciesząc się, iż są wśród młodego pokolenia i tacy, dla których ważna jest pamięć o tragicznej historii polskich zesłańców. Dodatkowo wszyscy państwo podziękowali za zainteresowanie władz powiatu, bez którego trudno byłoby im dzisiaj, pomimo wieloletniego zaangażowani, realizować swoje dążenia.

Na zakończenie spotkania wszyscy kombatanci otrzymali pamiątkowe upominki, promujące Powiat Kielecki, oraz wyrazili gotowość i chęć uczestnictwa w kolejnych zebraniach Rady.  09 gru
2019 Z posiedzenia Rady Kombatantów Z posiedzenia Rady Kombatantów Z posiedzenia Rady Kombatantów Z posiedzenia Rady Kombatantów Z posiedzenia Rady Kombatantów Z posiedzenia Rady Kombatantów


 

Galeria