Całkowity koszt projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy wynosi 31 800 zł, z czego 20 tysięcy złotych pozyskano z Lokalnej Grupy Działania, 10 tysięcy złotych ze środków Miasta i Gminy Morawica, a pozostałe 1800 złotych stanowi wkład własny stowarzyszenia.

Zadanie „Z myślą o przyszłości… Zakup mundurów dla Szkolno-Gminnej Orkiestry Dętej w Morawicy” ma na celu podniesienie prestiżu i atrakcyjności zespołu. Beneficjentami projektu są nie tylko muzycy, ale również lokalna społeczność korzystająca z bogatej oferty artystycznej orkiestry na trwałe wpisanej w życie kulturalne Morawicy. Inwestycja w nowe stroje dla zespołu przyczyni się do uatrakcyjnienia licznych uroczystości, którym zapewnia on oprawę muzyczną. Poza tym imponujący wygląd wpłynie pozytywnie na wizerunek orkiestry, która dynamicznie się rozwija, godnie reprezentując Miasto i Gminę Morawica.


Galeria