Strażak, nadleśniczy i policjant spotkali się dzisiaj by przedstawić problematykę związaną z wypalaniem traw. To ogromne zagrożenie jest najczęściej przyczyną ludzkiej bezmyślności. Przedstawiciele służb omówili jak niebezpieczne jest podpalanie nieużytków i jak poważne skutki i konsekwencje może nieść za sobą tego typu działanie.

Dzisiaj o godzinie 9:00 przed kieleckim Geoparkiem Wietrznia odbyło się spotkanie przedstawicieli współpracujących ze sobą służb z lokalnymi mediami. W spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Michał Świąder, Zastępca Nadleśniczego Roman Wróblewski z Nadleśnictwa Kielce i nadkom. Kamil Tokarski rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Dzisiejsze spotkanie miało na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób, aby przestawić zagrożenia związane z wypalaniem nieużytków i konsekwencje prawne takiego działania.

Przypominamy, że wypalenie traw jest wykroczeniem, za które może grozić sprawcy grzywna do 5000 złotych, a jeżeli tego typu działanie doprowadzi do  zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, to wtedy takiej osobie może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Opr.AM


Źródło: KWP w Kielcach

Galeria