Dyrektorzy trzech lecznic w powiecie kieleckim: Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach oraz Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, dostali łącznie 744 tys. zł na zakup sprzętu dla swoich placówek.

Dodatkowo Szpital Powiatowy w Chmielniku oraz Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, otrzymały łącznie 700 tys. zł w ramach pożyczki, przeznaczonej na spłatę swoich najpilniejszych zobowiązań finansowych.

Szpital w Chmielniku został doposażony w cyfrowy ultrasonograf, aparat anestezjologiczny oraz respirator. W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka zakończono remont szpitalnej apteki, natomiast w kieleckim PCUM kwotę z dotacji przeznaczono na zakup sondy szerokopasmowej do badań USG.

W naradzie, jaka odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, uczestniczyli: wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach: Mariusz Ściana i Stefan Bąk, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie kieleckim Stanisław Furmanek oraz starszy inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społeczne Dominika Kąsek.


W czasie spotkania dyrektor ŚCMiN w Kielcach Rafał Szpak zasygnalizował potrzebę zakupu rezonansu magnetycznego oraz wymiany dachu na budynku szpitala.  Natomiast główna księgowa szpitala w Chmielniku Zdzisława Pająk stwierdziła, iż – istnieje ogromna potrzeba uruchomienia przyszpitalnej poradni alergologicznej, która w związku z dużą liczbą pacjentów wspomagałaby istniejący w placówce oddział. Jeśli do końca grudnia br. spełnione zostaną niezbędne wymagania, poradnia mogłaby zacząć działać od 1 stycznia 2020 roku – dodaje Zdzisława Pająk. Z kolei dyrektor PCUM Jarosław Wrzoskiewicz, zwrócił m.in. uwagę na to, iż w pobliżu lecznicy działa już przystanek autobusowy, będący ułatwieniem dla wielu pacjentów, korzystających z usług Centrum.

Galeria