Zamek w Chęcinach ma szansę otrzymać tytuł Pomnika Historii. Trwają procedury naukowe przyznawania tytułu, oparte na opiniach ekspertów. Finalnie o wpisaniu na elitarną listę Pomników Historii decyduje Prezydent RP. Chęcińską warownię osobiście odwiedził wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Chwalił władze gminy za szczególną dbałość o Zamek i umiejętne wykorzystanie jego potencjału. Wicepremier dokonał też wpisu do księgi pamiątkowej.

 

U stóp chęcińskiego Zamku wicepremiera Piotra Glińskiego powitał burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z oprawą rycerską. W spotkaniu z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego profesorem Piotrem Glińskim wzięli udział także przedstawiciele parlamentu: Krzysztof Lipiec, Andrzej Kryj, Bogdan Latosiński, województwa, a wśród nich wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski, przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś, przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Jacek Kuzia oraz radni wszystkich szczebli samorządu. Podczas wydarzenia obecni byli także ksiądz Dziekan Jan Kukowski oraz gwardian Klasztoru OO. Franciszków ojciec Janusz Łazarczyk.

Podczas wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego oraz parlamentarzystów na Zamku w Chęcinach przyjęto gości iście po królewsku. Był wystrzał z armaty i pokaz tańców dworskich. Wielkie wrażenie na przybyłych zrobiła chęcińska warownia po rewitalizacji, a premier Piotr Gliński miał także okazję własnoręcznie wybić monetę. – Dwa razy byłem w Chęcinach przed laty i inaczej to wyglądało – przyznał wicepremier Piotr Gliński, podkreślając przy tym, że Zamek w Chęcinach jest wzorem opłacalności inwestowania w trwałą ruinę. – Trwała ruina to pełnoprawny zabytek, a Zamek w Chęcinach jest doskonałym przykładem jak prowadzić działalność. Tak to właśnie powinno wyglądać. Trzeba wykorzystywać wszystkie walory takiego miejsca. Współcześnie kultura i dziedzictwo narodowe jest dla nas ważne od strony etiologicznej, od strony etosowej i tożsamościowej, ale jest też przecież ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego. I dlatego o takie sprawy trzeba dbać. Patrząc na Zamek w Chęcinach można powiedzieć, że wygląda tu wszystko i działa idealnie. Zaszczytem jest dla mnie, że mogę być tutaj przez państwa podejmowany w charakterze gościa. Wielki szacunek dla gospodarza i osób, które tutaj pracują, identyfikując się z tym miejscem – gratulował wicepremier, Piotr Gliński, dziękując władzom Gminy i Miasta Chęciny za dbałość o Zamek.


Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wspólnie z władzami Gminy i Miasta Chęciny, władzami województwa i parlamentarzystami rozmawiał o wyróżnieniu chęcińskiego zamku tytułem Pomnika Historii. – Zamek Królewski w Chęcinach jest dobrze znany w całej Polsce i chętnie odwiedzany przez turystów. Jak widzimy jest to miejsce, które żyje, uczy o historii i narodowym dziedzictwie. Jeśli chodzi o złożoną aplikację, to trwają właśnie procedury naukowe, w których ja nie biorę bezpośrednio udziału. Oczywistym jednak dla mnie jest, że tego typu miejsca powinny uzyskiwać status Pomnika Historii. Zyskują wtedy szczególną ochronę, ale też dodatkową promocję i wchodzą do grona najważniejszych zabytków w kraju – zaznaczył wicepremier, Piotr Gliński, który gratulował burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu wszelkich działań podejmowanych na rzecz rewitalizacji Zamku, dbałości o niego i jego szerokiej promocji. – Wielokrotnie tędy przejeżdżam i wiem, że w nocy Zamek jest pięknie widoczny. Pięknie oświetlony stanowi on swego rodzaju znak i drogowskaz – dodał premier.

Zdaniem posła Krzysztofa Lipca, Zamek w Chęcinach jest perełką historyczną i turystyczną regionu świętokrzyskiego i zasługuje na dołączenie do elitarnego grona Pomników Historii. – Moim zadaniem jako parlamentarzysty z regionu świętokrzyskiego jest przypominanie najważniejszym ludziom w państwie o dziedzictwie kulturowym i tradycji regionu świętokrzyskiego. Procedura związana z wpisaniem Zamku w Chęcinach na listę Pomników Historii już ruszyła. Jestem przekonany, że eksperci potwierdzą słuszność argumentacji i chęcińska warownia znajdzie się w elitarnym gronie najważniejszych zabytków w kraju – mówi poseł, Krzysztof Lipiec. Jak podkreślał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego na Zamku Królewskim w Chęcinach to dobry znak do tego, aby zwiększyć prestiż cennego zabytku ziemi świętokrzyskiej. – Osobiście będę wspierał starania samorządowców o wpisanie Zamku na listę Pomników Historii – zapewnił wicemarszałek Andrzej Bętkowski. O swoim wsparciu zapewniała także wojewoda, Agata Wojtyszek, która podkreślała również wielkie wsparcie konserwatora zabytków. – Chcę zapewnić, że robimy wszystko, aby uchronić nasze zabytki od niebezpieczeństw. Wszyscy dobrze pamiętamy, co stało się nie tak dawno we Francji. Dlatego też mamy już plany i harmonogram, który będziemy realizować wspólnie ze strażą pożarną, w celu sprawdzenia bezpieczeństwa naszych zabytków. Będziemy też prowadzić szkolenia bezpieczeństwa z osobami, które pod swoimi skrzydłami mają cenne zabytki – zapowiedziała wojewoda, Agata Wojtyszek, dziękując jednocześnie premierowi za wszelkie działania, jakie podejmuje na rzecz naszego regionu.

W chwili obecnej na prestiżowej liście Pomników Historii wpisanych jest nieco ponad sto obiektów w całym kraju. Duże szanse na uzyskanie tego tytułu ma zamek w Chęcinach. – Zamek Królewski w Chęcinach po rewitalizacji stał się jedną z ikon turystycznych regionu świętokrzyskiego, bijąc wręcz rekordy popularności wśród turystów – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, przypominając jednocześnie o historycznym znaczeniu chęcińskiej warowni. – Zamek w Chęcinach jest szczególnym miejscem nie tylko dla Chęcin, czy województwa świętokrzyskiego, ale też dla naszego kraju. Jest to ważne miejsce z punktu widzenia historii. To właśnie w Chęcinach, król Władysław Łokietek 26 maja 1331 roku zwołał możnowładców, a historycy uznają ten fakt za początki parlamentaryzmu w Polsce. Przez wieki Zamek pełnił bardzo ważną funkcję w życiu politycznym i gospodarczym naszego kraju. W celu podkreślenia jego wartości i znaczenia życzylibyśmy sobie jako samorząd i mieszkańcy, aby w imię sprawiedliwości dziejowej, Zamek Królewski w Chęcinach został wpisany na listę Pomników Historii. Wierzymy, że nasza warownia dostąpi tego zaszczytu – wyraził nadzieję burmistrz, Robert Jaworski.

Przybyli goście zwiedzili zamek, a wicepremier Piotr Gliński złożył wpis do księgi pamiątkowej. Namalował efektownego rumaka na tle zamku i napisał: „Życzymy wielu turystów i dalszego rozwoju. Dziękuję za miłe przyjęcie w przyszłym Pomniku Historii”. Następnie „Ścieżką Mnicha” wszyscy udali się do kościoła Świętego Bartłomieja, a stąd szlakiem „Śladami Króla Łokietka” przeszli pod ustawiony na Rynku Górnym pomnik Króla Władysława Łokietka.

Warto przypomnieć, że Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Ten prestiżowy tytuł nadawany jest od 1994 roku przez Prezydenta na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś jest to najwyższe wyróżnienie. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych.

 

Galeria