Nie ilość przestępstw na terenie danej gminy, a poczucie bezpieczeństwa społeczności jest najistotniejsze. W naszym województwie mieszkańcy gmin czują się bezpiecznie, co potwierdziło blisko 78% respondentów w Polskich Badaniach Przestępczości. Według tych samych badań ponad 72% ankietowanych ocenia, że Policja świętokrzyska w swoich działaniach jest skuteczna.

Dane statystyczne dostępne na platformie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, województwo świętokrzyskie zajmuje drugie miejsce pod względem najmniejszej ilości przestępstw w przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców. Ponadto w naszym województwie występuje najmniejsza w kraju liczba przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia. Tylko w ostatnich 5 latach na naszym terenie liczba tych przestępstw spadła o ponad 3,5 tysiąca. Najważniejszym jednak jest fakt, że mieszkańcy naszego województwa czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to doskonałe narzędzie służące rzetelnemu i czytelnemu zidentyfikowaniu niebezpieczeństw na terenie całego kraju. Oparta jest o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych oraz o te, zgłaszane przez mieszkańców czy przedstawicieli władz lokalnych lub organizacji działających na danym terenie. Dzielnicowy bliżej mieszkańców, odtwarzanie posterunków policji oraz  uruchomienie mapy ma na celu uspołecznienie działań policji oraz podniesienie poczucia bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

W ubiegłym roku mieszkańcy naszego województwa blisko 11 800 razy podzielili się spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w ich miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez policjantów zweryfikowane, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.


Cieszy nas wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Jednak należy pamiętać, że skuteczna praca policjantów zależy również od dobrej współpracy ze społeczeństwem. Dlatego liczymy na wszelkie sygnały i możemy zapewnić, że każdy z nich zostanie zweryfikowany.

 

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach