Trzeba przyznać, że to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników fotografowania. Gmina Mniów ogłosiła konkurs fotograficzny, który odbywa się pod hasłem „Mniów, nasze miejsce na ziemi”. W ramach nagrody głównej najlepsze zdjęcie znajdzie się na okładce kolejnego wydania pisma samorządowego „Przyjazna Gmina Mniów”. Prace można zgłaszać do 5 grudnia, a ogłoszenie wyników pierwszego naboru nastąpi 6 grudnia. Konkurs ma trwać cały przyszły rok, a 12 najlepszych prac trafi do kalendarza na 2021 rok.

Najlepsze zdjęcie będzie na okładce gazety

Celem gminnego konkursu fotograficznego zorganizowanego pod hasłem „Mniów, nasze miejsce na ziemi” jest popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę i jej okolice, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz ludzi, tradycje i kulturę. – Chcemy spojrzeć na gminę oczami mieszkańców i pokazać jej piękno szerszemu odbiorcy. Postanowiliśmy zatem, że najpiękniejsze fotografie znajdą się na okładce naszego pisma samorządowego „Przyjazna Gmina Mniów”. Zwycięscy będą oczywiście podpisani pod swoimi pracami. Otrzymają także upominki – mówi wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak.


W 2021 roku najpiękniejsze fotografie zobaczymy w kalendarzu

Pierwszy etap konkursu zakończy się 5 grudnia, a jego rozstrzygnięcie nastąpi już 6 grudnia. Zwycięskie zdjęcie ukaże się na okładce gazety, ale na tym nie koniec niespodzianek. To zdjęcie będzie także miało zapewnione miejsce w kalendarzu gminnym na 2021 rok. – Konkurs będzie trwał cały rok. Specjalnie powołana komisja konkursowa będzie wybierać zwycięzców cyklicznie, a najlepsze fotografie umieścimy w kalendarzu gminnym na 2021 rok – zapowiada wójt, Piotr Wilczak, który zachęca do wzięcia udziału w konkursie. – Jestem przekonany, że kryje się u nas wiele artystycznych talentów, które w wyjątkowy sposób będą potrafiły pokazać piękno naszej gminy. Aby zrobić dobre zdjęcie nie koniecznie trzeba posiadać profesjonalny aparat. Dziś wystarczy nawet telefon, żeby uchwycić piękno chwili, poranną rosę, niesamowitą mgłę, czy też zachód słońca. Serdecznie zapraszam wszystkich do przystąpienia do naszego konkursu. Wspólnie pokażmy jak urokliwa jest nasza gmina i podzielmy się tym z innymi – zachęca wójt.

Zasady konkursowe

Konkurs skierowany jest tylko i wyłącznie do mieszkańców gminy Mniów za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy Mniów. Startować w konkursie nie mogą także osoby zajmujące się fotografią profesjonalnie i zawodowo. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie. Wszystkie formularze można pobrać na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mniów.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego do dnia 5 grudnia 2019 roku do godz. 12:00. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: ug@mniow.pl z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs fotograficzny „Gmina Mniów – nasze miejsce na ziemi”.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie w formacie JPG wraz z krótkim opisem co przedstawia zdjęcie. Do konkursu należy zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie konkursowi ,,Gmina Mniów – nasze miejsce na ziemi”, wykonane jedynie na terenie gminy Mniów. Zdjęcie powinny ukazywać walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne, zabytkowe, czy też turystyczne gminy Mniów.

Galeria