O sile pieśni narodowej w najtrudniejszych dla naszej Ojczyzny czasach przypomniano podczas Wieczornicy Patriotycznej, która odbyła się 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prawdziwe tłumy gości śpiewały wraz z młodymi artystami takie pieśni, jak „Rozkwitały pąki białych róż”, Wojenko, wojenko”, „Piechota”, czy „Przybyli ułani pod okienko”. Było wzruszająco i podniośle, ale jednocześnie bardzo radośnie.

I tak też powinno być, bowiem każdego roku 11 listopada Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. – Dziś cieszymy się zdobytym przed ponad stu laty darem wolności i wspólnie świętujemy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w jedności i pojednaniu. Taki też jest zamysł dzisiejszej uroczystości, za przygotowanie której serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w jej organizację – dziękował podczas Wieczornicy Patriotycznej wójt gminy Mniów, Piotr Wilczak.

Podczas Wieczornicy Patriotycznej w Mniowie gości powitała dyrektor tutejszej szkoły, Maria Tomaszewska. Na scenie stanęli uczniowie, którzy przy przygotowanej przez Piotra Gregorczyka, nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Mniowie, oprawie muzycznej zabrali tłumnie przybyłych gości w muzyczną podróż od czasów zniewolenia do wyzwolenia, od rozbiorów, poprzez liczne powstania aż do wybuchu I wojny światowej, zakończonej klęską zaborców i odrodzenia się państwa polskiego. Uczniowie dali wspaniały popis umiejętności wokalnych, wykonując najpiękniejsze pieśni legionowe. Wspólnie z nimi śpiewali też przybyli goście, a wśród nich nie zabrakło wójta Piotra Wilczaka, jego zastępcy Michała Milcarza, przewodniczącego Rady Gminy Mniów Sławomira Gawła, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa świętokrzyskiego Mieczysława Gębskiego, starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego, a także radnych gminy Mniów i sołtysów. Było też mnóstwo mieszkańców.

Zabrzmiały pieśni takie jak: „Czerwone maki na Monte Cassino, „Płynie Wisła, płynie”, „Pierwsza Kadrowa”, Rozkwitały pąki białych róż”, Wojenko, wojenko”, „Piechota”, czy „Przybyli ułani pod okienko”. – Pieśni te w czasie wojny dawały siłę, świadomość więzi narodowej i wiarę w przetrwanie. Żołnierzom dodawały otuchy i dawały nadzieję na powrót do rodzinnych domów – mówił starosta kielecki, Mirosław Gębski, który wspólnie z wiceprzewodniczącym sejmiku województwa świętokrzyskiego, Mieczysławem Gębskim, gratulował zorganizowanej na najwyższym poziomie Patriotycznej Wieczornicy. – Widać tu piękną integrację i wielki patriotyzm – chwalił wiceprzewodniczący sejmiku, Mieczysław Gębski.


Dla wszystkich przybyłych przygotowano specjalne śpiewniki. Głośno i radośnie brzmiały wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne. – Niegdyś zakazane przez wroga, dziś śpiewane głośno, odważnie i bez lęku. Przetrwały w naszych sercach i są przekazywane z pokolenia na pokolenie – podkreślał wójt, Piotr Wilczak.

Trzeba przyznać, że poruszający koncert pieśni patriotycznych i wspólne śpiewanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie pozwoliły na nowo przeżywać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych i wspólnie cieszyć się z kolejnego jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mniowie.

Galeria